ΣΚΟΠΟΣ

Το Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού (Ι.Κ.Κ.Ι.Κ.) είναι μια Μη Κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση που συστήθηκε στην Καβάλα το 2008.

Το Ινστιτούτο επιδιώκει να αναδείξει την τοπική, βαλκανική και ευρωπαϊκή Ιστορία της Οικονομίας του Καπνού, να φωτίσει τις διάφορες πτυχές μιας δυναμικής και εξωστρεφούς οικονομικής δραστηριότητας η οποία δημιούργησε πλούτο και ευημερία και έφερε σε επαφή διαφορετικές κοινωνίες, εθνικές οικονομίες και πολιτισμούς.

Εμπνεόμενο από ένα παρελθόν γόνιμων επιχειρηματικών εξορμήσεων, κοινωνικών αγώνων, συνδικαλιστικών δράσεων, πολιτικών αλλά και πολιτισμικών ζυμώσεων, επιθυμεί να αναδείξει το γεγονός ότι η Ανθρώπινη Περιπέτεια είναι κοινή σε τόπους, χρόνους και εποχές και να φωτίσει τους δρόμους και τους τρόπους για μια συνεχή, σταθερή και αλληλέγγυα ευημερία.