ΚΙΝΗΜΑΤΑ

Στην κορύφωση της ακμής του καπνεμπορίου, δηλαδή την δεκαετία του 1920, τα "Καπνομάγαζα" της Καβάλας απασχολούν 14.000 εργαζόμενους, δηλαδή το μισό περίπου καπνεργατικό δυναμικό της χώρας. Το πολυπληθές καπνεργατικό δυναμικό της πόλης διακρίνει η πολυεθνικότητα και πολυπολιτισμικότητα.

΄Ηδη τα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1879 ξεσπά η πρώτη απεργία επί οθωμανικού εδάφους οργανωμένη από τους ενωμένους έλληνες, τούρκους, βούλγαρους, εβραίους και αρμένιους καπνεργάτες. Το 1908 οι καπνεργάτες οργανώνονται σε σωματείο με την επωνυμία "Ευδαιμονία". Το σωματείο έχει 4.000 μέλη, Χριστιανούς, Τούρκους, και Εβραίους.

Παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες αποκλείστηκαν «τεχνηέντως» από αυτό το πρώτο σωματείο, η καπνεργασία συνέβαλε τα μέγιστα στην γυναικεία χειραφέτηση και στην διεκδίκηση όχι μόνον των εργασιακών αλλά και των πολιτικών δικαιωμάτων εκ μέρους των γυναικών.

Η συνέχεια των καπνεργατικών αγώνων θα οδηγήσει στην ίδρυση το 1926 του πρώτου Ασφαλιστικού Ταμείου στην Ελλάδα, του Τ.Α.Κ. (Ταμείο Ασφάλισης Καπνεργατών). Σημαντική απόρροια του δυναμικού καπνεργατικού κινήματος αποτελεί η εκλογή το 1934 του πρώτου στην Ελλάδα "Κόκκινου Δήμαρχου", του Μήτσου Παρτσαλίδη.