ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Ιωάννης Βύζικας, πρώην 1) Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Καβάλας, 2) Μέλος Δ.Σ. του ΑΡΙΣΤΟΣ (Αρχείο Ιστορίας) της Γ.Σ.Ε.Ε., 3) Νομαρχιακός και Δημοτικός Σύμβουλος, 4) Πρόεδρος του Μουσείου Καπνού Καβάλας

Αναπληρωτής Πρόεδρος : Καράσσο Ιωσήφ-Παύλος, Χημικός Μηχανικός, Βιομήχανος, Εκπρόσωπος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

Αντιπρόεδρος: Σαχσαμάνογλου Μιχαήλ, Πολιτικός Μηχανικός

Γεν.Γραμματέας : Μαρία Ματζουράνη, Ιστορικός - Ερευνήτρια

Γραμματέας Λογιστικού : Βαζακίδου Δήμητρα, πρώην 1) Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος, 2) Πρόεδρος των εργαζομένων του Νοσοκομείου Καβάλας, 3) Διδάσκουσα Νοσηλευτικής Σχολής Καβάλας.

Μέλη: Τσατσούλης Άγγελος, Επιχειρηματίας, Γεωπόνος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Καβάλας, Κωσταντίνος Σιμιτσής, Δήμαρχος Καβάλας