ΔΡΑΣΕΙΣ

Το Ινστιτούτο συγκεντρώνει, καταγράφει, ταξινομεί και ψηφιοποιεί στοιχεία και ντοκουμέντα από όλη την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ευρώπη σχετικά με την ιστορία των κοινωνικών κινημάτων και του καπνού.

Καταγράφει την κοινωνική, εθνοτική και φυλετική (άνδρες-γυναίκες) διαστρωμάτωση και οργάνωση των "επαγγελματιών" του καπνού, τις εργοδοτικές ενώσεις και τα καπνεργατικά σωματεία, την συντριπτική επίδραση τους στην οικονομική άνθηση αλλά και στις πολιτικοκοινωνικές ζυμώσεις και μετασχηματισμούς της ελληνικής κοινωνίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Διεκδικεί περιφερειακά, εθνικά, ευρωπαϊκά και διακρατικά προγράμματα σε θέματα αξιοποίησης του πολιτισμού και της ιστορίας στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης.

Υποστηρίζει την συγγραφή και εκδίδει βιβλία που διηγούνται την τοπική ιστορία του Καπνού.

Συμμετέχει στην πραγματοποίηση ντοκυμανταίρ και ταινιών με θέματα σχετικού ενδιαφέροντος.

Διοργανώνει Ημερίδες, Συνέδρια, Σεμινάρια, Βιβλιοπαρουσιάσεις.