ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Από τα μέσα του 19ου αιώνα η Καβάλα αναδείχθηκε σε κεντρικό πόλο, μέσα στο έδαφος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του διεθνούς εμπορίου του καπνού ανατολικού τύπου.

Στην ενδοχώρα της παραγόταν και συνεχίζει να παράγεται η εκλεκτότερη ποικιλία καπνού παγκοσμίως, ο Μπασμάς, έτσι ώστε στην πόλη εγκαταστάθηκε ένας μεγάλος αριθμός καπνεμπορικών επιχειρήσεων, ντόπιων αλλά επίσης και κεντροευρωπαϊκών ή αμερικανικών, οι οποίες ασχολούνταν με την επεξεργασία των καπνών και στην συνέχεια, μέσω του λιμανιού της, στην προώθησή τους στις αγορές του Κόσμου.

Ο καπνός μεταφέρεται στα λιμάνια του Ευξείνου Πόντου και της Μεσογείου, στα Αραβικά Κράτη, στα λιμάνια της βόρειας Ευρώπης και Σκανδιναβίας, στην Βόρειο και Νότιο Αμερική, στην ΄Απω Ανατολή, την Ινδία, το Κονγκό, ενώ ήδη από το 1829 εγκαθίστανται στην πόλη υποπροξενεία και προξενικά πρακτορεία προκειμένου να υποστηρίξουν τις εμπορικές δραστηριότητες των ομοεθνών τους.

Στην κορύφωση της ακμής του καπνεμπορίου, δηλαδή την δεκαετία του 1920, η Καβάλα αναδεικνύεται στο πρώτο εξαγωγικό λιμάνι της χώρας από πλευράς συναλλαγματικών εισροών με τετραπλάσιες εξαγωγές από την Θεσσαλονίκη, ενώ 60 καπνεμπορικές εταιρείες με 160 "Καπνομάγαζα" είναι εγκατεστημένα στην πόλη και απασχολούν ένα "πολύχρωμο" πλήθος 14.000 περίπου εργαζόμενων, το μισό καπνεργατικό δυναμικό της χώρας.

Σήμερα η Καπνική Οικονομία της πόλης της Καβάλας όπως και της ενδοχώρα της έχει κατά πολύ συρρικνωθεί υπακούοντας στις διεθνείς τάσεις και πολιτικές για τον καπνό, ωστόσο ακμαίοι επίγονοι της εξωστρεφούς αυτής δραστηριότητας συνεχίζουν δυναμικά μια παράδοση που πλησιάζει τα 200 χρόνια.

Η Ιστορία του Καπνού στην Καβάλα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα κτήρια της, τους δρόμους, την αρχιτεκτονική της, μα πάνω από όλα με την προσωπική και οικογενειακή ιστορία κάθε Καβαλιώτη που οι ρίζες του σ΄ αυτή τη πόλη πηγαίνουν πίσω στις δεκαετίες του 50 και 60 και ακόμη παλαιότερα.

Το Δημαρχείο της πόλης που στεγάζεται στο ιστορικό κτήριο των Γραφείων της εταιρείας M.L. HERZOG et Cie που εκπροσωπούσε τα συμφέροντα του Αυστροουγγρικού Μονοπωλίου Καπνού ,το Δημοτικό Μουσείο Καπνού, η Δημοτική Καπναποθήκη που υψώνεται πάνω από την Πλατεία και το ΄Αγαλμα του Καπνεργάτη σε ανάμνηση των σημαντικών και αιματηρών καπνεργατικών αγώνων στην πόλη, το Εμπορικό Κέντρο που στεγάζεται σε αναπλασθείσα Καπναποθήκη, η μυρωδιά του καπνού που έχει ποτίσει τους τοίχους των παλιών καπναποθηκών και τόσες άλλες μνήμες και αναμνήσεις ιχνηλατούν ένα λαμπρό και ένδοξο παρελθόν, ενώ αποτελούν το γόνιμο έδαφος και εφαλτήριο για την αναζήτηση νέων οικονομικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, συμπράξεων και ανταλλαγών στα Βαλκάνια και την Ευρώπη.