ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η δυναμική τάξη των Καπνεμπόρων και λοιπών επιχειρηματιών του Καπνού, θα βάλει την Καβάλα στον παγκόσμιο εμπορικό χάρτη και θα δημιουργήσει πλούτο εθνικό και ιδιωτικό.

Με πρακτικό πνεύμα και δυναμικές πρωτοβουλίες θα διεισδύσουν στις ξένες αγορές θα επιβάλουν τα Μακεδονικά καπνά ως τα εκλεκτότερα στον Κόσμο, θα πολλαπλασιάσουν τις εξαγωγές και θα επιτύχουν τον πολλαπλασιασμό του κεφαλαίου και των κερδών τους.

Το 1924 στην Καβάλα δραστηριοποιούνται 60 περίπου καπνεμπορικές επιχειρήσεις με 160 "Καπνομάγαζα" και το λιμάνι της Καβάλας αναδεικνύεται στο πρώτο εξαγωγικό λιμάνι της χώρας από την άποψη συναλλαγματικών εισροών πραγματοποιώντας τετραπλάσιες εξαγωγές από αυτές του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Οι Καπνέμποροι έχουν ισχυρή πολιτική παρουσία στην πόλη και το αποδεικνύουν εκλέγονταςκατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου Δήμαρχο της πόλης από την τάξη τους, τον Ευγένιο Ιορδάνου.