ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ OSMAN KAVALA

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καβάλα, 12Δεκεμβρίου 2019

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με την από 10 Δεκεμβρίου 2019 απόφασή του στην υπόθεση KAVALA v. TURKEY έκρινε ότι παραβιάζεται το άρθρο 5 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια) και παρ. 4 (Δικαίωμα προσφυγής κατά της νομιμότητας της κράτησης) σε συνδυασμό με το Άρθρο18 της ίδιας Σύμβασης (περιορισμοί στα δικαιώματα και τις ελευθερίες που προβλέπονται από την Σύμβαση) και καταδικάζει την Τουρκία για παράβαση της Σύμβασης, καλώντας την Τουρκία σε άμεση απόλυση του Osman Kavala, καθόσον κρατείται χωρίς σαφή αιτιολογία. Πρόκειται για μια σημαντική νίκη του επίτιμου Δημότη μας και ιδρυτικού μας μέλους Osman Kavala, ενώπιον του κατεξοχήν αρμοδίου για την διαπίστωση της παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που ενισχύει αποφασιστικά τον δίκαιο αγώνα του κατά την αναίτιας και άδικης προφυλάκισής του για πολιτικούς λόγους. Το ΙΚΚΙΚ στηρίζοντας τον Οσμάν Καβάλα, που κρατείται παράνομα από τον Νοέμβριο του 2017 χωρίς καταδίκη για οποιοδήποτε έγκλημα, χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ως ένα σημαντικό βήμα για την δικαίωση του αγώνα για την αποφυλάκιση του Osman Kavala.

Το Διοικητικό Συμβούλιο