Ξενάγηση στο Μουσείο Καπνού

Ξενάγηση των εισηγητών του 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ο καπνός στην Ιστορία», στο Μουσείο Καπνού Καβάλας