Δελτιό Τύπου

Το Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού(Ι.Κ.Κ.Ι.Κ.) στα πλαίσια των συνεχών και άοκνων προσπαθειώντου για την ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού καιπολιτισμικού προϊόντος της περιοχής μας και της βιομηχανικήςκληρονομιάς, στα πλαίσια των Καταστατικών του σκοπών (άρθρα3 και 4) προχώρησε στην σύσταση Ινστιτούτου Παραδοσιακής Ναυπηγικής Τέχνης και Ναυτικής Ιστορίας.

Ο σκοπός της νέας αυτής προσπάθειας είναι η διάσωση τηςπαραδοσιακής ναυπηγικής τέχνης της περιοχής μας, η οργάνωσηΜουσείου Παραδοσιακής Ναυπηγικής Τέχνης, η δημιουργία ερευνητικών εργαστηρίων, η προώθηση της έρευνας,πρωτογενούς και εφαρμοσμένης στους παραπάνω τομείς, ηδημιουργία εκθέσεων παραδοσιακών σκαφών, η προστασία τωνπαραδοσιακών σκαριών και η εν γένει αξιοποίησή τους.


Καβάλα, 08/10/2018