Ο καπνός στην ιστορία: οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου πατώντας εδώ